Koulutus

Seuran koulutusjärjestelmän ydin muodostuu kolmiportaisesta merenkulun teoreettisesta koulutuksesta.

      1.       Saaristolaivuri

      2.       Rannikkolaivuri

      3.       Avomerilaivuri

Ensimmäinen aste, saaristomerenkulun opetus, keskittyy navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädöksiin.
Näiden jokaisen merenkulkijan perustietojen hallitseminen tuo varmuutta pienveneilijän toimintaan vesillä.

Rannikkomerenkulun opetus täydentää aiemmin opittuja tietoja ja siihen sisältyvät mm. paikanmääritysmene-
telmät, eksymä, sääoppi, vuorovesioppi ja elektroninen paikanmääritys. Hyväksytty tutkinto mahdollistaa Kan-
sainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan saamisen.

Ylin aste, avomerenkulun opetus, antaa valmiudet taivaankappaleiden tunnistamiseen ja paikanmääritykseen
niiden perusteella.

 

Tässä linkki jossa voi käydä testaamassa omia veneilytaitojaan